Хвороба Меньєра

Зміст Сховати

Все про хворобу Меньєра: симптоми, причини, лікування і поради для життя з цим захворюванням внутрішнього вуха.

Вступ

Визначення хвороби Меньєра

Хвороба Меньєра являє собою складний синдром, який характеризується рядом симптомів, включаючи рецидивуючі епізоди внутрішнього головного запаморочення, часто асоційовані з нудотою і блювотою, сенсоневральною втратою слуху, тинітусом (шум у вусі) та ауральною повнотою. Хвороба спричинена патологічними змінами у внутрішньому вусі, зокрема, надлишковим накопиченням ендолімфи – рідини всередині лабіринту, що може привести до руйнації мембран лабіринту. Поширеність даного захворювання є відносно низькою, проте симптоми можуть суттєво погіршити якість життя пацієнтів.

Актуальність проблеми та її вплив на якість життя пацієнтів

Незважаючи на рідкісну поширеність, хвороба Меньєра має значний вплив на соціальне та професійне життя осіб з цим діагнозом через високу варіабельність та непередбачуваність перебігу хвороби. Епізодичний характер захворювання та продовжуваність атак, які можуть тривати від декількох хвилин до кількох годин, іноді днів, призводять до тимчасової інвалідності та соціальної ізоляції. Втрата слуху та стан постійного неврологічного дискомфорту значно зменшують продуктивність праці та взаємини з оточенням, поглиблюючи ризик розвитку депресивних станів та інших психологічних розладів.

Мета та завдання статті

Метою даної статті є аналіз сучасних даних про хворобу Меньєра, обговорення етіології, патогенезу, клінічних проявів, діагностики та сучасних підходів до лікування цього захворювання. Обізнаність щодо симптомів та перебігу хвороби сприятиме підвищенню вчасності і точності діагностики, кращому розумінню механізмів розвитку і прогресування захворювання, а також удосконаленню методів лікування та стратегій зменшення негативного впливу хвороби на якість життя пацієнтів.

Основними завданнями статті є:

 1. Розгляд основних теорій етіопатогенезу хвороби Меньєра, які можуть допомогти з’ясувати основні причини та механізми розвитку стану.
 2. Опис клінічних проявів хвороби для забезпечення точності та своєчасності діагностики.
 3. Огляд сучасних методів діагностики, заснованих на найновіших наукових даних.
 4. Аналіз ефективності та безпеки різних методів лікування хвороби Меньєра, з урахуванням доказової медицини.
 5. Розгляд питань профілактики та ведення пацієнтів з метою поліпшення їх соціальної адаптації та професійної реабілітації.

Здобута інформація та результати обговорення повинні сприяти оптимізації підходів до діагностики і терапії хвороби Меньєра, підвищуючи ефективність лікування пацієнтів та їхнє соціальне функціонування.

Етіологія хвороби

Патофізіологічні механізми розвитку хвороби

Хвороба Меньєра характеризується трьома основними клінічними ознаками: вертиго, тугою вуха та шумом у вусі, що виникають через патологічні зміни внутрішнього вуха. Оснований на ряді гіпотез, патофізіологічний механізм хвороби може бути пов’язаний із збільшеним вмістом ендолімфи, що спричиняє виникнення ендолімфатичного гідропсу. Збільшення тиску ендолімфи може викликати розрив мембран, що розділяють ендолімфу та перилімфу, що призводить до порушень у функціонуванні слухових та вестибулярних структур внутрішнього вуха. Біохімічні механізми можуть включати зміни в якості ендолімфи, взаємодії між потенційно токсичними речовинами та клітинними структурами внутрішнього вуха.

Фактори ризику

Факторами ризику, що можуть сприяти розвитку хвороби Меньєра, вважаються хронічні інфекційні процеси в організмі, алергічні реакції, пошкодження внутрішнього вуха, викликані тривалим шумовим впливом, судинні порушення, що впливають на кровообіг в структурах внутрішнього вуха, хронічний стрес та інші фактори, які можуть збільшити ендолімфатичний тиск або спричиняють зміни в рівні виробництва та резорбції ендолімфи. Також до групи ризику належать особи з несприятливими клінічними станами, такими як мігрень, а також люди середнього та старшого віку.

Генетичні аспекти

Генетичний компонент у розвитку хвороби Меньєра доведено, хоча конкретні механізми її успадкування все ще залишаються нез’ясованими. Проте, відомо, що в деяких випадках спостерігається утяжелене сімейне навантаження. Існування сімейних форм хвороби вказує на можливість моногенного або полігенного успадкування. Сучасні молекулярно-генетичні дослідження фокусуються на ідентифікації конкретних генів та їх мутацій, які можуть сприяти схильності до розвитку даного захворювання. Розуміння генетичних аспектів може в майбутньому відіграти ключову роль у створенні нових підходів до діагностування, лікування та профілактики хвороби Меньєра.

Клінічна картина хвороби

Симптоми та діагностичні критерії

Хвороба Меньєра характеризується основною тріадою симптомів: епізодичним вестибулярним запамороченням, флуктуаційним зниженням слуху і тинітусом або шумом у вухах. Часто симптоматика супроводжується нудотою та блюванням, що є вторинними ознаками вестибулярного дисбалансу. Діагностичні критерії хвороби Меньєра включають в себе ідентифікацію двох або більше спонтанних епізодів важкого запаморочення, яке триває 20 хвилин до 12 годин, аудіометричне підтвердження сенсоневральної тугоухості на одне вухо, яке може змінюватися в часі, та наявність тинітусу або відчуття переповненості в ураженому вусі.

Типові ознаки та перебіг захворювання

Перебіг хвороби Меньєра часто непередбачуваний і варіюється від пацієнта до пацієнта. Симптоми можуть з’являтися внезапно і продовжуватися від декількох хвилин до декількох годин, іноді сягаючи свого піку протягом кількох хвилин (так званий «меньєрівський напад»). Періоди ремісії також є варіабельними; в деяких випадках вони можуть тривати дні, тижні або навіть роки. Характерною рисою захворювання є його прогресуючий характер, який може призвести до поступової втрати слуху та стійких вестибулярних дисфункцій.

Диференціальна діагностика

Диференціальна діагностика хвороби Меньєра включає в себе виключення інших умов, які можуть спричинити схожу симптоматику. До таких захворювань належать вестибулярна мігрень, вестибулярний нейроніт, акустична невринома, лабіринтит, внутрішньочерепна гіпертензія та інші вестибулярні та слухові порушення. Важливим є детальний анамнез, проведення аудіологічних досліджень (аудіометрії, тимпанометрії), вестибулярних тестів (калоричні тести, відеоністагмографія), а також образних методів діагностики, зокрема, магнітно-резонансної томографії (МРТ) для виключення органічної патології головного мозку.

Діагностика хвороби Меньєра

Діагностика хвороби Меньєра є комплексним процесом, що включає в себе різноманітні методи оцінки стану слухових та вестибулярних систем. Важливою частиною діагностики є виключення інших медичних станів, що могли б викликати подібну симптоматику.

Об’єктивні методики оцінки (аудіологічні та вестибулярні тести)

На початковому етапі діагностики задіяні основні аудіологічні тести, такі як тональна та мовленнєва аудіометрія, що дозволяють оцінити ступінь слухової втрати. Часто при хворобі Меньєра виявляється сенсоневральна втрата слуху на низьких частотах. Також може бути використаний тест тимпанометрії, що вимірює рухливість барабанної перетинки, яка може зазнавати змін при внутрішньовушних порушеннях.

Калорична проба є ключовим вестибулярним тестом при діагностиці хвороби Меньєра. Цей тест включає оцінку вестибулярної відповіді на теплові стимули. Нормальна вестибулярна реакція зменшується або відсутня на стороні ураженого вуха у пацієнтів з хворобою Меньєра.

Інструментальна діагностика (МРТ, КТ)

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) голови та внутрішнього вуха може бути застосована для визначення структурних змін вуха, а також для виключення інших причин симптомів, як-от акустичні невриноми або інші порушення. Комп’ютерна томографія (КТ) рідше використовується при хворобі Меньєра, але може бути корисною для виявлення кісткових аномалій в структурах внутрішнього вуха.

Лабораторні обстеження

Лабораторні аналізи можуть знадобитися для оцінки загального медичного стану пацієнта та виключення інших можливих діагнозів. Наприклад, може бути проведено аналіз крові на отруєння тяжкими металами, перевірка вмісту гормонів щитоподібної залози, щоб виключити гіпотиреоз, який може імітувати симптоми хвороби Меньєра.

Пацієнтам з підозрою на хворобу Меньєра необхідно пам’ятати, що правильна діагностика та своєчасне лікування може значно покращити якість життя. Хоча діагностування цієї хвороби може бути складним і вимагати комплексного підходу, воно є важливим етапом для встановлення коректного лікування та планування адекватної терапії.

Лікування та управління хворобою Меньєра

Лікування хвороби Меньєра має на меті зниження симптомів, покращення якості життя пацієнта та запобігання дегенерації слуху. Підхід до управління хворобою здебільшого індивідуальний й може включати комбінацію різних методик.

Консервативні методи лікування

Фармакологічні засоби

Застосування медикаментів є одним із основних напрямів консервативного лікування. Протинудотні препарати (наприклад, меклізин або дименгідринат) часто використовуються для усунення запаморочення. Щоб зменшити внутрішньоочний тиск, можуть призначати діуретики (наприклад, гідрохлоротіазид або ацетазоламід). В окремих випадках застосовують антігістамінні препарати та бензодіазепіни, які сприяють зменшенню тривоги і поліпшенню контролю над вестибулярними симптомами. Важливо, щоб лікування було підібрано індивідуально і під контролем лікаря.

Дієтотерапія та зміни способу життя

Щоденний режим та дієта пацієнтів з хворобою Меньєра має значне значення. Рекомендується обмежити вживання солі, оскільки натрій може сприяти утриманню рідини в організмі та підвищенню внутрішньоочного тиску. Також пацієнтам слід уникати куріння та надмірного вживання алкоголю, оскільки ці фактори можуть погіршити симптоми. Корисною може бути регулярна фізична активність і достатній відпочинок.

Лікувальна фізкультура та реабілітація

Вправи на вестибулярну адаптацію та рівновагу допомагають підвищити функціональні можливості пацієнтів, поліпшують координацію та допомагають впоратися з дезорієнтацією. Фізіотерапія може включати заняття з використанням спеціальних приладів для тренування вестибулярної системи та процедур, спрямованих на покращення кровообігу в навколишніх тканинах внутрішнього вуха.

Хірургічні втручання

Ендолімфатична шунтація

У випадках, коли консервативне лікування не приносить полегшення, може бути розглянуте хірургічне втручання. Ендолімфатична шунтація є операцією, під час якої створюється шунт для зниження тиску в ендолімфі — рідині внутрішнього вуха. Це може допомогти зменшити частоту і інтенсивність запаморочення.

Вестибулярна нервектомія

Ця операція полягає в перерізанні вестибулярного нерву, який відповідає за передачу інформації про рівновагу в мозок, тим самим знижуючи вестибулярні симптоми. Проте, цей метод є досить радикальним і може бути рекомендовано лише як останній засіб, оскільки він несе ризик повної втрати слуху в ураженому вусі.

Висновки щодо лікування та управління хворобою Меньєра мають базуватися на комплексному підході, що враховує фізичне та емоційний стан пацієнта, а також його індивідуальні особливості та відгук на певні лікувальні методики. Завжди важливо співпрацювати із кваліфікованим медичним персоналом для досягнення найкращих результатів.

Прогноз та профілактика хвороби Меньєра

Попередження ускладнень

Хвороба Меньєра, як відомо, є хронічним захворюванням, яке характеризується епізодами вертиго, тинітусу та прогресуючою втратою слуху. З огляду на це, одним з важливих аспектів лікування хвороби є попередження можливих ускладнень, в тому числі тривалих порушень балансу та падінь, що означає високий ризик травматизації, а також психологічних наслідків, таких як тривожність або депресія. Планування лікування, яке включає фармакотерапію, фізіотерапію та психотерапію, повинно бути спрямоване на контроль симптомів і зниження ризику цих ускладнень.

Тривалість та якість життя при хворобі Меньєра

Прогноз щодо тривалості життя у пацієнтів з хворобою Меньєра загалом не відрізняється від загальної популяції. Проте якість життя може бути істотно знижена через хронічний біль та втрату функцій, зумовлених захворюванням. Соціальна ізоляція, труднощі з працевлаштуванням та обмеження в повсякденному житті можуть стати вагомими чинниками, які негативно впливають на психоемоційний стан особи. Забезпечення підтримки сім’ї, друзів та фахівців, а також регулярний медичний нагляд є суттєвою частиною підтримки якості життя пацієнтів.

Профілактичні заходи для зниження рецидивів

Для зниження частоти та тяжкості рецидивів хвороби Меньєра рекомендовано ряд профілактичних заходів. До них відносять коригування дієти зі зменшенням споживання солі та зменшення зайвого впливу стресових ситуацій. Регулярні фізичні вправи, які сприяють покращенню кровообігу та зміцненню вестибулярного апарату, також можуть бути корисними у профілактиці. Крім того, важлива роль приділяється контролю за споживанням куріння та алкоголю, оскільки ці фактори можуть підсилювати симптоми. Нарешті, регулярний медичний контроль та виконання рекомендацій лікаря допомагає в підтримці стану пацієнта на стабільному рівні та в профілактиці можливих рецидивів.

Психосоціальні аспекти хвороби Меньєра

Хвороба Меньєра – це хронічний розлад, яке істотно впливає не лише на фізичне здоров’я пацієнта, а й на його психічний стан, соціальну інтеграцію та професійну діяльність. В контексті психосоціальних аспектів слід розглянути наслідки, які несе діагноз і як можна полегшити життя тих, хто з ним стикається.

Вплив на психічний стан пацієнтів

Хвороба Меньєра часто асоціюється з періодичними та непередбачуваними нападами запаморочення, чого не можна ігнорувати при оцінці впливу захворювання на психічний стан. Постійна невизначеність стосовно наступного нападу та страх перед можливістю його виникнення в публічному місці або під час водіння автомобіля можуть спричинити розвиток таких станів, як тривожність та депресія. Також розлад може відбитися на самооцінці особи, оскільки часто хвороба змушує обмежувати звичайні активності та хобі, спричиняючи відчуття ізоляції та відчуженості.

Соціальна адаптація та робота

Соціальна адаптація пацієнтів із хворобою Меньєра включає в себе здатність підтримувати контакти з оточенням, ведення побуту, виконання професійних обов’язків. Значний вплив захворювання на працездатність особи пов’язаний як із симптоматикою (запаморочення, втрати слуху, тінітус), так і з необхідністю відвідування лікаря і проходження курсів лікування. Це вимагає від осіб із хворобою Меньєра пошуку нових стратегій соціальної адаптації та, можливо, навіть зміни професійних шляхів.

Підтримка пацієнтів та роль сім’ї

Підтримка з боку близьких та сім’ї відіграє життєво важливу роль у формуванні стратегії адаптації до життя з хворобою Меньєра. Родичі можуть бути важливими учасниками в процесі лікування та адаптації, надаючи емоційну підтримку та допомогу у вирішенні повсякденних завдань, коли хворий відчуває нездужання. Освітні програми та групи підтримки можуть стати значущим елементом для розуміння хвороби та освітлення механізмів створення адаптивного середовища, котре допоможе пацієнтам та їхнім сім’ям краще впоратися з викликами, які приносить хвороба Меньєра.

Обговорення та аналіз сучасних досліджень

Хвороба Меньєра, була вперше описана французьким лікарем Пропером Меньєром у 1861 році. Вважається, що це захворювання зумовлене збільшенням внутрішньолабіринтного тиску, що веде до низки неспецифічних симптомів, зокрема вестибулярних порушень та сенсоневральної втрати слуху. У цій частині ми обговоримо новітні дослідження у сфері даного захворювання.

Огляд недавніх клінічних студій

Сучасні клінічні дослідження хвороби Меньєра сконцентровані на виявленні точних причин виникнення порушень у внутрішньому вусі, розробці діагностичних критеріїв та методах лікування. Зокрема, важливу увагу приділяють молекулярно-біологічним механізмам, що мають місце у ендолімфатичному мішку, та їх впливу на формування клінічних проявів хвороби. Недавні епідеміологічні та фармакологічні дослідження допомогли й в уточненні ролі генетичних та навколишніх чинників, що сприяють виникненню та прогресуванню хвороби.

Інноваційні методи лікування

Дослідження ведуться як в напрямі фармакотерапії, так і в сфері хірургічного втручання. Серед фармакотерапевтичних засобів дедалі більше уваги приділяється лікуванню за допомогою стероїдів, бетагістину та діуретиків. Заходи, спрямовані на підтримання рівноваги тиску ендолімфи, також мають значущі перспективи.

У хірургічній практиці прогрес зазначається у вдосконаленні ендоскопічних та мікрохірургічних технік, зокрема у виконанні ендолімфатичної шунтації або вестибулярної невректомії. Новітні дослідження також показали обнадійливі результати використання інтратимпанальної терапії гентаміцином та внутрішньовенних інфузій мононуклеотидів рибофлавіну у фотодинамічній терапії.

Майбутні напрямки досліджень

Наукові спільноти наголошують на потребі подальших досліджень у розробці та клінічному випробуванні нових лікарських засобів та терапій. Онтогенез гентерапії та експерименти з стовбуровими клітинами можуть відіграти ключову роль у відновленні функцій внутрішнього вуха. Крім того, перспективними вважаються дослідження в області нейропластичності, адаптації вестибулярної системи та прогнозування перебігу хвороби за допомогою біомаркерів. Активно розвивається також напрям з використанням інформаційних технологій для створення програм віртуальної реальності, призначених для реабілітації пацієнтів із хворобою Меньєра. У подальшому, очікується, що комбінація інноваційних фармакологічних та технологічних підходів сприятиме значному покращенню якості життя людей, що страждають на цей складний розлад.

Висновки

Підсумки основного матеріалу статті.

Розглядаючи розгорнутий аналіз хвороби Меньєра, можна констатувати, що це вушне захворювання є комплексним і малодослідженим станом, який має значний вплив на якість життя пацієнтів. Хвороба характеризується набором симптомів, таких як вертиго, тинітус, втрата слуху та відчуття тиску в середньому вусі. Точні причини виникнення недуги залишаються невідомими, проте були визначені ризикові фактори, які сприяють розвитку даної патології. Впродовж статті нами були розглянуті різні методи діагностики, лікування, а також підходи до запобігання та зменшення симптомів хвороби.

Значення своєчасної діагностики та лікування.

Своєчасне виявлення хвороби Меньєра є ключовим для збереження слуху та контролю вестибулярних порушень. Рання діагностика дає можливість застосування консервативних методів лікування, таких як дієтотерапія, а також препаратів, що знижують внутрішньочерепний тиск та поліпшують мікроциркуляцію, і може запобігти хірургічним втручанням. Крім того, адекватне лікування та регулярний контроль впливає на профілактику гострих атак захворювання та дає змогу підтримувати високий рівень якості життя пацієнтів.

Перспективи покращення якості життя хворих на Меньєра.

З належним медичним наглядом та індивідуально підібраним комплексним лікуванням, люди, які страждають на хворобу Меньєра, можуть значно покращити свою якість життя. Інноваційні техніки, як, наприклад, вушні імплантати або новітні фармакологічні препарати, відкривають нові можливості для зниження частоти і інтенсивності приступів. Крім того, важливим є психологічний супровід, адже хвороба може мати значний вплив на емоційний стан і соціальне функціонування. Обізнаність пацієнтів про можливості управління симптомами та наявність ефективних медичних стратегій є запорукою кращої адаптації до хвороби і зменшення її впливу на повсякденне життя.

Список використаних джерел

У рамках розробки цієї статті про хворобу Меньєра були залучені наступні джерела інформації:

Наукові публікації

 • Lopez-Escamez, J. A., Carey, J., Chung, W. H., Goebel, J. A., Magnusson, M., Mandalà, M., … & Bisdorff, A. (2015). Diagnostic criteria for Menière’s disease. Journal of Vestibular Research, 25(1), 1-7.
 • Harris, J. P., & Alexander, T. H. (2010). Current-day prevalence of Menière’s syndrome. Audiology and Neurotology, 15(5), 318-322.
 • Foster, C. A., & Breeze, R. E. (2013). The Meniere attack: An ischemia/reperfusion disorder of inner ear sensory tissues. Medical Hypotheses, 81(6), 1108-1115.

Медичні довідники та рекомендації.

 • American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. (2020). Clinical Practice Guideline: Menière’s Disease. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 162(2_suppl), S1-S55. 5. Goebel, J. A. (2010).
 • Practical management of Ménière’s disease. Otology & Neurotology, 31(3), 447-454.
 • Pyykkö, I., Nakashima, T., Yoshida, T., Zou, J., & Naganawa, S. (2013). Menière’s disease: a reappraisal supported by a variable latency of symptoms and the MRI visualisation of endolymphatic hydrops. BMJ Open, 3(2), e001555.

Статистичні дані та епідеміологічні звіти.

 • National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (2017). Ménière’s Disease Statistics.
 • Hallpike, C. S., & Cairns, H. (1938). Observations on the pathology of Menière’s syndrome. Proceedings of The Royal Society of Medicine, 31(11), 1317–1336.
 • Tyrrell, J. S., Whinney, D. J., Ukoumunne, O. C., Fleming, L. E., & Osborne, N. J. (2014). Prevalence, associated factors, and comorbid conditions for Menière’s disease. Ear and Hearing, 35(4), e162-e169.

Соцмережі